Bezmaksas materiāli

Ar Widgit Symwriter 2 vizualizētie dzejoļi un dziesmu teksti, pieejami lejuplādei pdf. formātā, klikšķinot uz attēla ar nosaukumu:

Vizualizēts materiāls par uzlīmju grāmatu pārveidošanas procesu. Pieejams lejuplādei pdf. formātā, klikšķinot uz attēla ar nosaukumu:


Prezentācijas

Nellijas Repinas pētījuma "Sociālā komiksa pedagoģiskais potenciāls izpratnes veicināšanai par autiskā spektra raucējumiem" prezentācija LU 78. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros.