Par mums


          Vizuālais atbalsts ir daudzu gadu garumā izlolots projekts, kas savu attīstību ir uzsācis 2006. gadā ar nepieciešamību tolaik vēl mazajam Nilam veidot mazliet atšķirīgus, skaidrākus un saprotamākus mācību materiālus. Nila savdabīgais skatījums uz pasauli deva iespēju savādāk uz to paskatīties arī man. Gadiem ejot, manas zināšanas par vizuālo atbalstu, tā veidiem, nepieciešamību, efektivitāti pieauga. Tika iegūts maģistra grāds pedagoģijā, apmeklēti semināri, iegūti sertifikāti, pieredze dažādu metodisko materiālu izstrādē, dalība starptautiskajās konferencēs, Erasmus + projektos un zinātniskajos pētījumos.  Pēdējos gados ir iznākušas arī vairākas zinātniskās publikācijas.

          Vadot seminārus, lasot lekcijas un piedaloties dažādos pasākumos, rādot vizuālā atbalsta piemērus, bieži esmu saņēmusi jautājumu, kur tādus materiālus var iegādāties. Atbilde vienmēr bija viena: “Nekur! Bet es varu jums izstāstīt, kā tos pareizi izgatavot pašiem!” Šo jautājumu uzdeva aizvien biežāk un tas rosināja attīstīt ideju par Vizuālā atbalsta projektu. 2019. gada pavasarī tika pieteikta dalība “de minimis“ programmā un saņemts finansējums savas uzņēmējdarbības attīstībai.

          Izgatavot savu eksemplāru, kuru tu izmanto praktiskajā darbā un rādi kā piemēru, ir viens, bet nodarboties ar ražošanu, izgatavojot vizuālā atbalsta materiālus pēc pasūtījuma, ir pilnīgi kas cits. Tas prasa laiku. Tā projekta izstrādes posmā radās ideja, ka pasūtījumu izpildē ir jāiesaista papildspēki un jau no projekta sākuma vizuālā atbalsta materiālu izveidē ir iesaistīts Nils un komanda, kas galvenokārt sastāv no cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

          Attīstot Vizuālā atbalsta projektu, mūsu komandas nākotnes vīzija ir Vizuālā atbalsta darbnīca, kas veidos dažādus vizuālā atbalsta materiālus ikdienas komunikācijai un mācību procesam un nodarbinās cilvēkus ar īpašām vajadzībām, sniedzot jēgpilnu pakalpojumu sabiedrībai. Mēs esam ceļā!

Ar cieņu Nellija Repina

Projekta Vizuālais atbalsts vadītāja